โฮสติ้ง
บริการเว็บโฮสติ้ง
Windows Hosting
Linux Hosting
โดเมนเนม
จดโดเมนใหม่
ค่าบริการจดโดเมน
ต่ออายุหรือย้ายโดเมนเนม
แก้ใขข้อมูลโดเมนเนม
Whois โดเมนเนม
สั่งซื้อ
สั่งซื้อบริการ
ชำระเงิน
รายระเอียดการชำระเงิน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวสาร
บริการอื่นๆ
รับออกแบบจัดทำเว็บไซต์
เว็บไซต์สำเร็จรูป
พัฒนาเว็บโปรแกรมภายในองค์กร
ช่วยเหลือ
Mail User
FTP
Control Panel
Set up email for Android
ลูกค้าของเรา
  เว็บโฮสติ้ง
บริการเว็บโฮสติ้ง
Windows Hosting
Linux Hosting
  โดเมนเนม
จดโดเมนใหม่
ค่าบริการจดโดเมน
ต่ออายุหรือย้ายโดเมนเนม
แก้ใขข้อมูลโดเมนเนม
Whois โดเมนเนม

 

 
หน้าแรก >> ชำระเงิน >> รายระเอียดการชำระเงิน

แจ้งการชำระเงิน

 
1. ทางธนาคารหรือ ATM
ชำระในนามนิติบุคคล
  ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี สาขา ประเภท
กสิกรไทย
019-2-83704-9
Siam2Design Co.,Ltd.
พรานนก
ออมทรัพย์
ชำระในนามบุคคลธรรมดา
กสิกรไทย
019-2-86667-7
ศิริลักษณ์ วัตรจิตติ
พรานนก
ออมทรัพย์
กรุงเทพ
159-0-85656-1
นพรัตน์ ทองวัชรวรารัฐ
สามแยกไฟฉาย
ออมทรัพย์
กรุงไทย
196-0-07419-9
นพรัตน์ ทองวัชรวรารัฐ
พรานนก
ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์
036-2-64048-1
นพรัตน์ ทองวัชรวรารัฐ
สามแยกไฟฉาย
ออมทรัพย์
 
 
*** บริษัทฯ ไม่รับการโอนเงินเข้าชื่อบัญชีอื่น นอกเหนือจากชื่อบัญชีที่กล่าวข้างต้น ***
ยืนยันการชำระเงินโดยแจ้งทาง mail : sales@siam2design.com

2. ชำระด้วย ผ่านทาง หรือ

กรณีชำระค่าบริการผ่านทาง หรือ
* PaySbuy รับเฉพาะบัตร Visa ที่ลงทะเบียน Verified by Visa (VbV) แล้วเท่านั้น กรุณาลงทะเบียนบัตร Visa ของท่านที่เว็บไซค์ของธนาคาร ผู้ออกบัตรก่อนใช้บัตร Visa ของท่านด้วย

3. ชำระด้วยเงินสดหรือ สั่งจ่ายด้วยเช็คขีดคร่อม

บริษัท สยามทูดีไซน์ จำกัด
223/139 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
โทร. 0-2866-5400, 02-866-5560

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105551092894

 
   
 
 

SIAM2DESIGN CO.,LTD.
223/139 Jaran Rd. Banchanglor Bangkoknoi Bangkok
Tel : 02 866-5560, 02 8665400  Fax : 02 903-0080 ต่อ 0054 
E-mail :
sales@siamsavehost.com

 Copyright © 2005-2013 , SIAM2DESIGN CO.,LTD. All rights reserved.

ออกแบบเว็บไซต์ , ออกแบบเว็บ Web Hosting , พื้นที่เก็บเว็บ โปรแกรมสำหรับองค์กร
 
เว็บสำเร็จรูป ออกแบบเว็บสำเร็จรูป รับพัฒนาโปรแกรม Mobile App