โฮสติ้ง
บริการเว็บโฮสติ้ง
Windows Hosting
Linux Hosting
โดเมนเนม
จดโดเมนใหม่
ค่าบริการจดโดเมน
ต่ออายุหรือย้ายโดเมนเนม
แก้ใขข้อมูลโดเมนเนม
Whois โดเมนเนม
สั่งซื้อ
สั่งซื้อบริการ
ชำระเงิน
รายระเอียดการชำระเงิน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวสาร
บริการอื่นๆ
รับออกแบบจัดทำเว็บไซต์
เว็บไซต์สำเร็จรูป
พัฒนาเว็บโปรแกรมภายในองค์กร
ช่วยเหลือ
Mail User
FTP
Control Panel
Set up email for Android
ลูกค้าของเรา
  เว็บโฮสติ้ง
บริการเว็บโฮสติ้ง
Windows Hosting
Linux Hosting
  โดเมนเนม
จดโดเมนใหม่
ค่าบริการจดโดเมน
ต่ออายุหรือย้ายโดเมนเนม
แก้ใขข้อมูลโดเมนเนม
Whois โดเมนเนม
 
หน้าแรก >> หน้าแรก >> rules_policy
 
 1. ข้อมูลที่ท่านให้กับทางเรา ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง โดยทางเราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับอย่างที่สุด หากท่านป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องหรือข้อมูลมั่วเข้ามา ทางเราจะไม่จัดทำตามคำขอของท่าน
  The data that you enter must be real data and we will keep it in secret. If you enter incorrect data, then we may be not approve your registration.
 2. ไม่นำบริการที่ได้นี้ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย เสื่อมเสีย และทำลายความมั่นคงของประเทศ
  Users are not authorized to use services in illegal act, Criminal , Against the Law in any Countries.
 3. ไม่อนุญาตให้ทำเว็บไซต์ประเภทซอฟท์แวร์ Adults, Crack, Hack, Download Program .exe , MP3, Chat และละเมิดลิขสิทธิ์
  Not allowed to build website about Adults, Crack, Hack, Download Program .exe , MP3, Chat and Piracy Software.
 4. ไม่อนุญาตให้นำพื้นที่ไปทำการแบ่งขาย โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากเรา (ยกเว้น Reseller, Dedicated, Colocation)
  Not allowed to resell Hosting Space to any persons without expressed permision from us.
 5. ไม่อนุญาตให้รัน scripts ที่มีผลกระทบต่อ CPU ของ Server ในอัตราที่สูง หรือรบกวนการทำงานของ Server
  Not allowed to heavy scripts on our server.
 6. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกให้บริการกับท่าน หากเราตรวจพบข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่ท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น
  We reserved the rights to cancel services due to not abiding by the Rules.
 7. ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำเว็บไซด์ ฟรีเว็บโฮสติ้ง และ ฟรีอีเมล์ หรือแจกจ่ายอีเมล์ภายใต้โดเมนท่านแก่ผู้อื่นที่ไม่ใช่พนักงานในบริษัทของท่าน
  Not allowed to Hosting Communities (including Free Web and Free E-mail Services).
 8. ทางเราให้บริการสำหรับฝากหรือวางข้อมูลเท่านั้น แต่ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในอนาคต
  We allow you to put and store the webpage, database, email. But we do not quarantee for your loss of any informations.
 9. การตัดสินของทางเราถือเป็นสิ้นสุด
  All proposed Websites will be put under final consideration.

ทางเราขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ถ้าลูกค้ามีการกระทำ ที่ขัดต่อนโยบายการใช้ที่กล่าวมาข้างต้น และเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งที่ลูกค้า กระทำเป็นการผิดกฏหรือไม่

 
   
 
 

SIAM2DESIGN CO.,LTD.
223/139 Jaran Rd. Banchanglor Bangkoknoi Bangkok
Tel : 02 866-5560, 02 8665400  Fax : 02 903-0080 ต่อ 0054 
E-mail :
sales@siamsavehost.com

 Copyright © 2005-2013 , SIAM2DESIGN CO.,LTD. All rights reserved.

ออกแบบเว็บไซต์ , ออกแบบเว็บ Web Hosting , พื้นที่เก็บเว็บ โปรแกรมสำหรับองค์กร
 
เว็บสำเร็จรูป ออกแบบเว็บสำเร็จรูป รับพัฒนาโปรแกรม Mobile App